CENNÍK

min. jazdné 2,20

1 . sadzba 0,85 /1km €

stojné 0,00 € / min.
čakanie 0,00€